پرسش و پاسخ در باب روزه و گوارش

1392/4/17 0:0

سئوالات:

1- توصيه جنابعالي به افراد مبتلا به  اولسرپپتيك فعال يا داراي سابقه اولسر راجع به گرفتن روزه چيست ؟
2- به نظر جنابعالي آيا  افراد مبتلا به NON ULCER DYSPESIA   مجاز به گرفتن روزه  هستند ؟ چه شرايطي را در اين زمينه دخيل مي دانيد ؟
3-آيا فردي را كه سابقه گاستريت اروزيو درگذشته دارد مجاز به گرفتن روزه ميدانيد ؟ چه شرايطي را در اين تصميم گيري دخيل ميدانيد ؟
4- آيا بيماري كه از ريفلاكس رنج ميبرد را مجاز به گرفتن روزه ميدانيد؟ چه شرايطي را در اين زمينه دخيل ميدانيد ؟
5- به نظر شما آيا افراد مبتلا به هپاتيت مزمن ميتوانيد روزه بگيرند ؟ چه شرايطي را در اين زمينه دخيل ميدانيد ؟
6- نظر جنابعالي در رابطه با روزه گرفتن بيماران مبتلا به سنگهاي كيسه صفرا چيست ؟
7- آيا افرادي كه مبتلا به سندرم روده تحريك پذيرند IBS) )مجاز به گرفتن روزه هستند ؟ چه شرايطي را اين زمينه دخيل ميدانيد ؟
8 - به عقيده شما آيا  افراد مبتلا به Inflammatory Bowel Disease  مجاز به گرفتن روزه    هستند؟ چه شرايطي را در اين زمينه دخيل ميد انيد ؟
9 - با توجه به تجربيات علمي و عملي خود روزه داري باعث بروز، تشديد ، بروز عوارض يا تداخل در درمان كدام   يك از بيماري هاي گوارش ميشود ؟
10) آيا افرادي كه Diarrhea دارند ميتوانند روزه بگيرند ؟

 

 پاسخ‌ها

 سوال 1
دكتر فاتحي : چون سالهاي قمري به مدت 355روز وسالهاي شمسي 365 روز مي باشد لذاماه رمضان در طول سالهاي شمسي در فصلهاي متغيري قرار ميگيرد بنابراين روزه گرفتن در ماه هاي تابستان و خرداد داراي مشكلات طبي بيشتري ميباشد در ضمن عود اولسرهاي پپتيك بيشتر مربوط به فصل هاي  بهار و پاييز ميباشد .
اولاً : در كليه افراد ترشح اسيد معده خصوصاَ در افراد مبتلا به پپتيك اولسر، ترشح اسيد معده در طول شب افزايش يافته ، در حدود ساعت 3و4 صبح به حداكثر ميرسد و به همين علت است كه بيماران مبتلا به P.U  شب هنگام از خواب بر مي خيزد و با خوردن شير و غذا درد ناحيه اپي گاستر خودرا كاهش مي دهند .
ثانياً :روزه يك فيض خدادادي است به اين معنا كه گرفتن روزه در دست خداو ند است ، يعني شما اگر روزه ميگيريد اين بدان معنا نيست كه خداوند به روزه شما نياز داشته باشد بلكه لطف خداوند است كه براي شما سهولت روزه را فراهم ميكند . خداوند براي انسان يسير ميخواهد و اسيرنمي خواهد .
ثالثاً : در كتب طب داخلي (هاريسون ) براي بيماران اولسري غذاهايي را حذف كرده كه اصولا درجوامع اسلامي مصرف زيادي ندارند . آنها عبارتند از :الكل ، سيگار و  تنباكو كه باعث افزايش ترشح اسيد معده و كاستن سيستم دفاعي مخاطي    معده ازجمله P.G ميشود . اصولا رژيم غذايي خاصي براي بيماران اولسري پيشنهاد نمي شود .يعني هر غذايي كه بيمار را اذيت نكند و آن بيمارميتواند آن غذا را مصرف كند . توصيه اينجانب به بيماراني كه داراي P.U هستند آن است كه بيماران ميتوانند روزه خودرا بگيرند به اين صورت كه :
1-سيگار خودرا در مدت ماه رمضان قطع كنند .
2 - از خوردن چاي غليظ خودداري كنند خصوصا از ساعت 12 شب تا سحر .  
3 - درصورت نياز 2هفته قبل از شروع ماه رمضان آزمايش  Anti H.P   اندازه گيري  مي شود .
در صورت مثبت بودن و يا داشتن علايم زياد اولسري يك دوره درمان چهار دارويي براي بيمار شروع ميشود ( اومپرازول ، آموكسي سيلين ، بيسموت لوستيرات ، مترونيد ازول )
  در حين روزه گرفتن به بيمار قرص رانيتيدين هنگام سحر حتماً تجويز گردد . 
4 - به بيمار روزه دار گفته ميشود كه بايد دربين ساعت 2نيمه شب تا موقع اذان با  تعداد وعده هاي  بيشتر وبا حجم كمتر به صرف غذا بپردازد .
 5-   ده دقيقه قبل از اذان صبح بيمار 4-3 ليوان آب مصرف كند.
در صورتي كه بيمار نتواند با رعايت موارد فوق درد و  ناراحتي در خود را تسكين دهد، روزه گرفتن براي او منع مي شود.
دكتر شيرازي : از گرفتن روزه بطور نسبي پرهيز كنند . روزه معمولاً سبب عود ناراحتي هاي اولسرپپتيك مي گرددو بستگي به تجربه شخصي فرد مورد نظر نيز دارد كه آيا در گذشته چه اندازه بر روي عود ناراحتي وي تا ثير داشته است .
دكتر علوي : در او لسر فعال گرفتن روزه تا كنترل علائم بهتر است ممنوع باشد . در اولسر مزمن در صورت بروز علائم اولسر روزه ممنوع است.
دكترآخوندي : در اولسر فعال روزه داري بلامانع نيست بيماراني كه سابقه اولسر دارند كه در حال حاضر فعال نيست مجاز به روزه گرفتن مي باشد در صورتي كه علايم افزايش اسيديته عارض شد از  PPI يا  H2blocker استفاده شود .
دكتر چراغوندي : بهتر است از گرفتن روزه خودداري كنند زيرا ممكن است 1- تشديد ترشح اسيد معده 2- به دليل فشار فكري زياد و فعال كردن آن .

سوال 2
 دكتر فاتحي : در بيماران مزبور به علت كاهش ترشح اسيد معده و كاهش ترشحات آنزيماتيك غذا در معده بيمار باقي مانده و باعث درد و نفخ بعداز غذا خوردن ميگردد چون غذاي هضم شده توسط ميكروارگانيسيم ها تجزبه و ايجاد گاز ميگردد ، لذا بيمار احساس نفخ شكم و درد مي نمايد . در اين بيماران انديكاسيون منع روزه اصلاً وجود ندارد . براي اين بيماران داروهاي زير تجويز مي شود :
 1 - قرص پانكراتين كه حاوي ليپاز و پروتئاز و آميلاز مي باشد (در سحري و افطاري). 2- قرص دايمتيكون كه جاذب گاز است (در سحري و افطار) 3- قرص متوكلوپراميد در شروع افطاري و دو ساعت مانده به اذان صبح 4-مترونيدازولبه طور روتين 2 عددسحر ، و2عدد افطاري .
دكترشيرازي و دكتر آخوندي و دكتر علوي منعي براي روزه داري قائل نشدند ، اما دكتر آخوندي گفته اند كه در     N.U.D روزه گرفتن اشكال ندارد ، در صورتيكه افطار و بعد از افطار پر خوري نشود واز مواد غذايي كه در ماه مبارك استفاده مي كند مثل شكلات و شيريني كمتر مصرف شود .
دكتر فاتحي : اصولاً گاستريت اروزيو حاد بدنبال مصرف مشروبات الكلي وداروهاي NSAID كه باعث از بين رفتن يكباره سيستم pG محافظ ميگردد و ضايعه در سطح مخاط باقي مي ماند و چند روز بعد ازدرمان در اندوسكپي هيچ ضايعه اي ديده نميشود لذا اين بيماران قادر به گرفتن روزه هستند و به آنها توصيه ميشود از خوردن داروهاي NSAIDS خودداري كنند و براي تسكين درد از استامينيوفن به مقدار 1g/TDS استفاده نمايد .
دكتر آخوندي : سابقه گاستريت اروزيومنعي براي روزه گرفتن نيست اما در درصدي كه با گرفتن روزه در آنها علايم ايجاد ميشود و با استفاده از دارو در هر سحر بهبود حاصل نميشود بهتراست روزه نگيرد .دراين مورد ، نظردكتر شيرازي و دكترچراغوندي نيز اينچنين است . ودكتر علوي منعي براي روزه گرفتن قائل نيستند .

سوال 4
دكتر فاتحي : اصولاً رفلاكس در بيماراني ديده ميشود كه هيس انگل ( Hisangl) آنها بهم خورده باشد . به اين بيماران توصيه هاي زير داده ميشود : 1 - از خوردن غذاهاي مايع خودداري كنند .2 - از متوكلوپرآميد استفاده نمايند .3 - از قرص پانكراتين حين سحروافطار استفاده نمايند . 4   -در كليه بيماران گوارشي به بيمار تذكر داده ميشود كه در اذان مغرب داروهاي خودرا خورده سپس نماز مغرب و عشاي خودرابه جا آورد پس آنگاه به تناول افطاربپردازد.
دكتر آخوندي و دكتر شيرازي و دكتر چراغوندي روزه داري را مفيد دانستند به شرط اينكه بعداز افطار پرخوري ننمايند و دكتر علوي گفته اند كه گرفتن روزه اشكال ندارد ولي جهت پيشگيري از رفلاكس ميتوانند از امپرازول قبل از سحري و رانيتيدين يا سايمتيدين يا فاموتيدين در موقع خواب استفاده كنند .

سوال 5
دكتر فاتحي :در بيماران دچار هپاتيت مزمن تقريباًدستور خاصي جزرعايت داروهايي كه پزشك تجويز مينمايد ضروري نيست زيرا هيچ غذايي باعث تشديد هپاتيت نمي گردد و حتي غذا خوردن باعث پيشرفت و يا پس رفت و يا بدتر شدن بيمار نمي گردد و لذا بيمار براي مصرف دارو از روش 1-افطاري 2- بين افطاري و سحري 3- سحري مثلاً در بيماري كه روزانه سه قرص آلداكتون ( اسپرينولاكتون ) مصرف مينمايد به همان روش بخورد ( افطاري ، بين سحري وافطاري ، سحري ). البته در بيماران هپاتيت مزمن خوردن غذاهاي قندي ارجحيت دارد . دكتر علوي منعي براي روزه گرفتن نديدندولي دكتر آخوندي اظهار داشتند كه ميتوانند روزه بگيرند در صورتي كه علايم بيماري شدت يافت روزه را بشكنند .
دكتر شيرازي: بهتر است روزه نگيرند زيرا توصيه ميشود بيشتر از حد معمول شيرينيجات وپروتئين مرغوب استفاده شود .

 سوال 6
اشكال ندارد و ارتباطي به روزه داري نداردواز خوردن غذاهاي چرب خودداري كند و همگي اشاره كردند كه چون مبتلايان به سنگ كيسه صفرا اكثراً چاق هستند لذا روزه داري اكثراً مفيد واقع ميشود .

سوال 7
دكتر فاتحي بيماران ميتوانند روزه بگيرند و از خوردن غذاها و داروهايي كه باعث B.S Iميشود بايد اجتناب كنند .
دكتر شيرازي : بنظر مي آيد براي آنها مفيد باشد .
 دكتر آخوندي در I. B. S چون بعد رواني بيماري غلبه بيشتري دارد روزه گرفتن مجاز و به نفع بيمار است .

سوال8
افراد مبتلا به بيماري كرون در ايران بسيارنادرند لذا توصيه خاصي وجود ندارد در كوليت اولسروزبيماران از دو دارو استفاده ميكنند ، سولفاديازين وكورتيكو استروئيدها . كورتيكو استروييد در بيماراني استفاده ميشود كه بيماري در آنها شعله ور شده است لذا اين بيماران در سحري دو قرص سولفاديازين ودر افطاري دو قرص سولفاديازين ميدهيم .
دكتر شيرازي : در هنگام خاموش بودن بيماري ، در صورت عدم وجود سوء تغذيه روزه بلا مانع و احتمالاً به سبب اجتناب از ترشي و تندي مفيد مي باشد . ولكن هنگام عود بيماري و بنا به درمان دارويي بهتر است از روزه داري خودداري كنند .
دكتر علوي : موقعي كه در حال خونريزي وحاد است بهتر ا ست روزه نگيرند پس از كنترل روزه داري نمايند .
دكتر آخوندي : در I.B.D  در صورتي كه علائم شدت بيشتري پيدا نكند و عادات بد غذايي در ماه رمضان را كنار گذارند روزه گرفتند مجاز است .

سوال 9
دكتر آخوندي : در بيماري هاي گوارش روزه گرفتن باعث تشديد علائم مي شود در بيماري هاي مزمن و بخصوص Functional روزه داري مفيد است . دكتر علوي و دكتر چراغوندي اولسر معده و اثني عشر ذكر كردند .
دكتر شيرازي : روزه داري سبب عود علايم بيماري اثبات شده گوارش با تشخيص پاتولوژي مانند اولسر ها ، عفونت ها ، احياناً تومورها مي گردد .

سوال 10
خير ، به علت از دست دادن آب و الكتروليت بايد آب درماني شود به علت اختلال الكتروليت كاهش K, N a دچار اختلال حجم خون هيپوكالمي ودرنهايت آريتمي قلبي و مرگ ميگردد .
دكتر آخوندي با تقسيم بندي اسهال به خفيف و شديد اظهار كردند كه اگر شديدباشد و بخصوص در فصل گرما مجاز نيست . ولي در خفيف كه علايم دهيراتاسيون ندارد مانعي ندارد .

دكتر شيرازي : نياز به سرم درماني يا احياناً درمان دارويي خوراكي دارند ولي دكتر علوي گفتند كه ميتوانند روزه بگيرند ولي در اسهال شديد بايد متوجه دهيدراتاسيون بيمار بود .

 

با همكاري:

دكتر فاطمي، دكتر شيرازي، دكتر علوي ، دكتر آخوندي ، دكتر چراغوندي و چندين استاد ديگر.

 

 

روزه و گوارش:
اين دستور بهداشتي پيامبر (ص) (روزه) همان چيزي است كه نه تنها در گذشته بلكه امروزه بسياري از محققان و درمانگران طبيعي در امريكا ، انگليس و آلمان به آن رسيده وآن را با تجربه و آزمايش به اثبات رسانيده اند وهمان گفته طب النبي را تكرار مي كنند و مي گويند :
درمان طبيعي بر مبناي نظريه اي است كه عقيده دارد بيماري تنها در نتيجه تلاش بدن و رفع موانعي كه درراه انجام وظيفه دستگاههايش پيدا شده اند بوجود مي آيد . اين موانع بر خلاف عقيده علم پزشكي در وهله اول از عواملي كه در داخل بدن افراد دست اندر كارند ( نه در خارج ) سرچشمه مي گيرد .
درمانگران طبيعي نيز معتقدند :
اولين و اساسي ترين اصل درمان طبيعي اين است كه كليه بيماريها معلول يك علت مشابه اند و آن جمع شدن مواد زائد و مضر در دستگاههاي بدن و تلاش براي دفع آنهاست .
آنگاه همچون طب النبي "حميهء " و امساك را در را س همه درمانها دانسته است .
و "آن تصمواخير لكم ان كنت تعلمون" و اگر علمي داشتيد ( درميافتيد )كه روزه گرفتن برايتان خير است .
درمان كنندگان طبيعي اظهار ميدارند :
فراورده هاي غذايي مردم متمدن امروزي فاقد املاح معدني و عناصر حياتي لازم است كه مصرف آنها بجاي مصرف مواد غذايي طبيعي و سالم ، موجب كاهش يافتن كارايي دستگاههاي بدن از نظر حفظ سلامت و دفع مواد مضر است . واز طرفي مصرف بيش از حد نياز غذا در داخل دستگاهها باقي ميماند و موجبات بيماري هاي بعدي را فراهم مي كند .با نخوردن يا امساك در غذا بدن فرصت پيدا مي كند خودرا پاكيزه و تميز نگهدارد . چنانكه امام رضا (ع) مي فرمايند:" و ليس شي انفع من امساك البدن الاكما يحتاج اليه" ( و چيزي سودمند تر از امساك بدن جز از آنچه به آن احتياج دارد نيست ).
يكي از مهمترين كارهاي بدن عمل مثبت جذب يا عمل منفي دفع است ، لكن اين دو عمل نميتوانند با هم انجام شوند .بايد جذب غذا بطور كامل قطع گردد، موقعي كه غذا وارد بدن نميشود ،بدن براي دفع مواد سمي جمع شده در خود اقدام مي كند . اين مواد در نتيجه سوء تغذيه و عوامل ناسازگار چون خستگي عصبي ، اضطراب ، نگراني ، افراط و غيره جمع مي شوند . بنابراين امساك در غذا مطمئن ترين وسيله براي دفع هر نوع بيماري است ، زيرا بدين طريق همه نيروي انساني متوجه پاكسازي مي گردد و بدني كه از لحاظ پاكسازي واقعاً تميز باشد سالم است و امساك در غذا عالي ترين و بزرگترين پاك كننده بدن است (روزه روش نوين براي درمان بيماريها، چاپ اول،ص 48).
پيامبر اكرم ( ص )فرمود : صومواتصبحوا : روزبداريد تا تندرست شويد و نيز فرمودند : المعده بيت كل داء و الحميه راس كل دوا ء (روزه روش نوين براي درمان بيماريها، چاپ اول،ص 48) خانه تمام دردها در معده است و پرهيز و امساك بالاترين داروها است )
امروزه پزشكان نيز با تجربه و آزمايشات فراوان علمي اين گفته پيامبر را به اثبات رسانده ومعده را يكي از كانونهاي بيماريهاو امساك را درمان بسياري از امراض ميدانند . الكي سوفرين پزشك روسي در عصر حاضر مينويسد : 95%) بيماريهاي مردم از شكم خوارگي و سوء تغذيه سرچشمه ميگيرد .وقتي انسان امساك ميكند و دوران روزه كامل خودرا ميگذراند بدن كم كم از غذاهاي ذخيره شده استفاده ميكند واز اندوخته هاي داخلي خود براي انرژي مصرفي بهره برداري ميكند ؟ (روزه روش نوين براي درمان بيماريها، چاپ اول،ص 48) دكتر ژان فرموزان (joan Frumusan) روزه را به عنوان شستشوي اعضاي درون بدن ( معده ، روده و ) تعبير ميكند و ميگويد ( در آغاز روزه داري زبان باردار است ، عرق بدن زياد است ، دهان بو ميدهد وگاه آب بيني جاري ميشود . اينها همه نشانه شستشوي كامل است بعد از سه الي چهار روز اسيد اوريك كاهش ميابد . شخص احساس آرامش ميكند.( به نقل از دكتر رضا پاك نژاد: اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، چاپ تهران، اسلاميه، 1344، ج 3، ص 99)
دكتر الكسيس كارل(alexis carral) فيزيولوژيست، زيست شناس، جراح، متفكر و محقق فرانسوي مينويسد: روزه با ايجاد تشنگي، آب بافتها را مي گيرد و با ايجاد گرسنگي پروتينها و مواد چربي اندامها را بسيج مي كند.
طبق آمار دكتر ويوني كه از 100 بيمار گوارشي حاصل شده پس از روزه داري 89 مورد موفقيت قطعي و دو حالت بهبودي نسبي و 9 مورد عود بيماري داشته اند كه 10/9 اين عودها ناشي از عدم روزه داري صحيح بوده است ميزان موفقيت 2/97% ذكر شده است.
تحقيقي كه در انگليس درباره امكان شعله ور شدن و تشديد سندرم گيلبرگ بوسيله روزه داري انجام شده بود.
نشان داد كه اين موضوع مي تواند اتفاق بيافتد و بايد در مسلمان اين بيماري را مد نظر باشد (1) .
 مطالعه اي كه در تركيه در رابطه با اثرات روزه بر عوارض Peptic Ulcer Disease انجام شده بود (2)  نتايج ذيل را در بر داشت :
1-ميزان عوارض PUD  در همه سالهاي مطالعه ماه رمضان بطور معنا دار بيشتري از ساير ماههاي سال بود.
2-در بيماران مؤنث تمايل به بروز هموراژي و پرفوراسيون در ماه رمضان بيشتر بود.
3-در پرفوراسيون  PUD متوسط سن زنان بطور معني داري در ماه رمضان بالاتر بود در حالي كه پرفوراسيون  بطور معني داري در مردها پايين تر بود.
تحقيقي كه در كشور مغرب در رابطه با رمضان و اثر آن روي ترشح معدي انجام شده بود( 3 ) نتايج ذيل را برداشت:
1-ترشح اسيد طي ماه رمضان افزايش معني داري نشان داد و يك ماه بعد به سطح قبل از رمضان رسيد.
2-ترشح پپسين هم افزايش معني داري طي رمضان داشت و بطور معني داري بعد از ماه رمضان كاهش يافت.
3-ترشح قبل از رمضان مربوط به هيپرتوني واگال بود كه طي ماه رمضان كاهش داشت و بوسيله يك تحريك گاستريني بعد از رمضان جايگزين شده بود.
4-موكوليز (ليز مخاطي) وگاسترنيمي تعديل نشده بود و هيچگونه رفلاكس دئودنوگاستريك طي ماه رمضان و بعد از آن مشاهده نگرديد.
5-روزه باعث القاء و ترشح بيشتر اسيد وپپسين مي شود اين افزايش بعد از رمضان برعكس مي شود.
6-اين تعديل سازيهاي ترشح معدي احتمالاً در افزايش علائم سوء هاضمه طي ماه رمضان نقش دارد.
تحقيقي كه در رابطه با دريافت تغذيه اي و دفعات غذا در طي ماه رمضان انجام شده بود (4)  نتايج ذيل را در بر داشت:
1-افزايش معني داري در دريافت كالري، چربي، كربو هيدرات و پروتين وجود داشت.
2-اگر چه كاهش معني داري در تعداد دفعات غذا و تعداد غذاهاي مصرفي بيرون از خانه وجود داشت.
3- افزايش معني داري در وزن بدن طي ماه رمضان وجود داشت.
تحقيقي كه در انگليس دررابطه با تغييرات اشتها تحت شرايط زندگي آزاد(free living)   طي ماه رمضان انجام شد نشان داد (5 ) كه:
1-تغيير معني داري در وزن در طول ماه رمضان مشاهده نشد.
2- ميزان گرسنگي در طول روز ((fasting اساساً افزايش داشت كه درهر دو جنس بطور متوسط برابر بود.
3- مردان تمايل داشتند كه بيشتر زمان روز را بيرون از خانه سپري كنند شايد بنابراين بمقدار زيادي از تعارفات مربوط به خوردن در طي روزه داري پرهيزكنند.
تحقيقي در تونس در رابطه با اثر روزه ماه رمضان بر ترميم (Healing) زخم دئودنال وبا هدف تعيين اينكه بيماران D.U كه با Proton Pump Inhibitor تحت درمانند امكان دارد كه طي رمضان روزه گيرند و همچنين ارزيابي نتايجي درمان در اين شرايط،انجام گرفت (6 ) و نتايج عبارتند از:
1-روند علايم در افراد روزه دار و غير روزه دار تفاوتي نداشت.
2-هچيگونه عارضه اي از زخم ديده نشد
3-ميزان ترميم در اندوسكوپي در گروه روزه دار8 .88  %وغير روزه دار 90%بود.
4-روزه داري اثر بر نتيجه درمان D.U به وسيله لانزوپرازول كه خوب تحمل شده بود نداشت .
5- بهبود كلي بيماران با D.U كه با لانزوپرازول درمان شدند  نشان داد ممكن است بيماران فوق  بدون هيچ ريسكي بتوانندروزه بگيرند .
تحقيقي كه در مغرب ودر رابطه با اثر روزه رمضان روي PH اينتراگاستريك 24 ساعته در افراد سالم وبا هدف ارزيابي اثر روزه بر فعاليت معدي در افراد سالم انجام شده( 7 ) نشان دادكه :
1- تغييرات روزانه PH ميزان معني داري بود متوسط 3،2= PH قبل از رمضان بود و در روزه 10و24رمضان 1=PHبود ويكماه بعد 6،1=PH بود .
2- فعاليت +H 24ساعته در طي روز دهم رمضان( 45% ) در مقايسه باسطح قبل رمضان افزايش داشت . افزايش اغلب روزانه بود اما شبها هم افزايش داشت .
3- فعاليت +Hدرطول رمضان ثابت بود .
4- يكماه بعد ماه رمضان فعاليت 24ساعته +H23%بالاترازيك ماه قبل از رمضان بود.
5- بطور كلي مطالعه نشان دادكه شرايط تغذيه اي اجبار شده طي رمضان با افزايش اسيديته معدي بويژه در فاز روزانه همراه است .
6- اين نتايج ًعلايم هاضمه اي كه افراد سالم در ماه رمضان با آن مواجه ميشوند را توضيح نمي دهند .
ترشحات اسيد معده بعد از خوردن غذا كاهش مي يابد ولي حركات روده ادامه دارد ، اين حركات هر دو ساعت يكباربدين ترتيب ادامه ميابد :ابتدااز معده شروع شده واز دوازدهه،روده ي تهي (ژژنوم ) و روده دراز (ايلئوم ) عبور ميكند و به اين ترتيب باقي مانده غذايي ، بافتهاي پوسته پوسته شده ( اسكوامه ) شده و ترشحات معدي روده اي به طرف پايين رانده مي شود و دستگاه گوارشي تخليه مي گردد.
خالي شدن كيسه صفرا، از نظر دفعات كمتر از مواقع معمولي است ،ولي در 4ساعت يك تاسه بار اتفاق مي افتد .(9- 8)
  
استفتائات:
1-عنايت به اين نكته كه سيگار كشيدن يكي از علل مهم زخم معده است ،فرد روزه داراگركه ماه مبارك رمضان راروزه بگيردبايد حداقل دريك ماه رمضان سيگارخودراكناربگذاردباتوجه به اين مساله اگرفردي نتواندسيگارخودراترك كنددر حاليكه اگر سيگار نكشد ميتواند روزه اش رابگيرد وحالارعايت نكرد وروزه اش را نگرفت چه حكمي پيدا ميكند ؟
درمرحله اول وظيفه اواين است كه سيگار را ترك كند وروزه بگيردولي اگر اين كار را نكرد و ماه رمضان فرا رسيد .درجايي كه روزه براي او ضررداشت بايد روزه را ترك كندوبعداً اگر توانست قضاي آن را بجا آورد والا كفاره مد طعام دهد (آيت امكارم شيرازي )
 در مورد سوال ،شخص مذكور بايد سيگار راترك كند و روزه خودرا بگيرد وا..العالم (آيت اصافي)
اگر روزه گرفتن براي او ضررداشت حكم مريض را داردو چنانچه تا ماه رمضان سال آينده مريضي اومرتفع نشد بايد روزه را قضا نمايد و االعالم (آيت اتبريزي )
اگر امكان ترك سيگار را داشته باشد بايد سيگار ترك كند و روزه بگيرد واگر سيگار بكشد وروزه خودراافطار كند حكم افطار عمدي بدون عذر دارد ( آيت افاضل لنگراني )
2-باعنايت به اينكه در بعضي از تحقيقات كشورها (تركيه و مصر) اعلام شده كه روزه گرفتن باعث بدتر شدن زخم معده مي شود ودر ايران هم تا بحال نتيجه خاص قابل اجرا بدست نيامده است لطفاً بفرماييد حكم روزه بيماراني كه خوف بدتر شدن از بيماريشان درآينده دارند چيست ؟
ج- اگر خوف ضرر دارند بايد ترك كنند (آيت ا..مكارم شيرازي )
اگر خوف آن باشد كه در حدي كه گفته شد روزه باطل است (آيت ا..سيستاني )
بيماري كه خوف ضررداردكه معتبر است و عرفاً از آن پرهيزمي شود نبايد روزه بگيرد واالعالم (آيت ا.. صافي )
احتمال خوف بدتر شدن و كشيدن درد و ديرترخوب شدن همه آنها مجوز نگرفتن روزه است يعني اگر در روزه گرفتن ، احتمال بيماري، ديرخوب شدن آن يا كشيدن دردوجود داشته باشد روزه گرفتن واجب نيست و افطار براي همان احتمال جايزاست به آن گرفتاريهاوبيماريها (آيت اصانعي)
با خوف ضررروزه واجب نيست و االعالم ( آيت ا.تبريزي)
اگر مطمئن باشيد كه با روزه گرفتن حال آنان بدتر مي شود روزه به آنهاواجب نيست (آيت افاضل لنگراني)
3-به نظربعضي ازپزشكان روزه داري باعث عود بعضي ازعلائم بيماري اثبات گوارشي مانند عفونتهاويا حتي سرطانها ميشود آيا پزشك ميتواند بدين وسيله بيمار را از روزه داري منع كند ؟با اين فرض كه ميتواندمنع كند اگر مريض روزه بگيرد حكم روزه وي چگونه است ؟
وظيفه پزشك فقط ارشاد بيماران است و اگر بيمار از قول پزشك مطمئن كه روزه برايش ضررداردنبايد روزه بگيرد و اگر گرفت باطل است (آيت افاضل لنگراني )
ماداميكه احراز نكرده باشد نمي تواند روزه بگيرد و االعالم (آيت اتبريزي)
معيارتشخيص خود مكلف است و خوف از ضرراست به اين معني كه اگر خودش احتمال دهد كه روزه برايش ضرردارد و احتمالش هم عقلايي و متعارف باشد روزه بر او واجب نيست چه اين احتمال بااستناد به گفته پزشك باشد يا با تجربه خودش به غير از تذكر و ارشاد به ضررو احتمال آن وظيفه اي ندارد (آيت اصانعي)
دكتر ميتواند نظر خودرا به مريض بگويد اماوظيفه خود مريض اين است كه اگر خوف ضرردارد نبايد روزه بگيرد و ا.العالم (آيت اصافي )
اگر خوف ضرر باشد در حدي كه گفته شد روزه باطل است و كمتراز آن هم اگر باشد ميتواند بخورد (آيت اسيستاني )
اگر انسان مرضي دارد كه زياد تشنه مي شود ونمي تواند تشنگي را تحمل كند يا براي او مشقت دارد روزه بر او واجب نيست ولي در صورت دوم بايد براي هر روز يك مد گندم يا جو همانند اينها به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقداري كه به ناچار ً آب بياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد بنابراحتياط واجب بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا كند ( امام خميني رحمه االيه )
 4-شخص ناراحتي معده و ورم روده دارد ودلش هم ميخواهد كه روزه بگيرد ولي در اثر ضعف و عدم قدرت و   توانايي نمي تواند روزه بگيرد . تكليفش چيست ؟
جواب : شخصي كه مريض است و احتمال ضررميدهد  نبايد روزه بگيرد و بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد
5-بيماري كه به يك نوع بيماري گوارشي مبتلا است كه با مصرف قرص ضد درد نميتواند درد ناشي از آن را كاهش دهد ولي اگر روزه بگيرد و حتي اگر قرص ضد درد در سحري هم بخورد باز دردش ٍاز نيمه ظهر شروع ميشود لطفاً مرقوم بفرماييد حكم روزه وي چگونه است ؟
جواب : احتمال و خوف بدتر شدن و كشيدن درد ودير خوب شدن همه آنها مجوز نگرفتن روزه است . يعني اگر در روزه گرفتن احتمال بيماري ، دير خوب شدن آن ، يا كشيدن درد وجود داشته باشد روزه گرفتن واجب نيست و افطار براي همان احتمال جائز است چه رسد به اطمينان به آن گرفتاريها و بيماريها . ( آيت الله صانعي )
-اگر خوف آن باشد در حدي كه گفته شد روزه باطل است ،(ايت الله سيستاني )
-واجب نيست روزه بگيرد . (آيت الله فاضل لنگراني )
-روزه بر مريض كه روزه برايش ضرردارد واجب نيست :، والله العالم ( آيت الله جواد تبريزي)
-در فرض سوال اگر روزه به او ضرري نميزند ولي تحمل درد برايش حرجي است روزه بر او واجب نيست . (آيت الله صافي )
-اگر درد جزئي است روزه بگيرد ولي اگر شديد است بايد روزه را خورد . (آيت الله ناصر مكارم شيرازي )
  
 
 
Reference:
1)Ashraf V,van Someren ,N QLigly EN ,Et al .Gilbert syndrome and Ramadan :Exacerebration of uncongugated hyperbilirobenimeia .J clin Gastroentrol 1994 :1912 :122-4.
2)Dodereici O,Termizhan AK ,Ucukbas T .et al .Effect of Ramadan on perticiwcol complication .scanel J Gastroentrology 1994 JUL ;2 x 71 :603-6.
3)Hakk out ,Taria ,Iraquil ,et al .The observance of Ramadan and its reqercussion on gastric .Gastroentralol clin bio1994 :18 (3):190-4.
4)Frost G,Piranis .Meal frequency and nutritional intake during Ramadan :a pilot study .Hum Nutr appinutr 1987 feb ;HI (1):47-50
5)Finch GM ,day GE ,Razak , Et al ,Appetite changes under free living conditions during Ramadan fasting .Appetite 1998 OCT ;31 (2):159 :159 -70.
6)Mehdi A,Ajmis .effects of the observane of diamal fast Ramadan on duodenal ulcer healing .Gasteroentrol din biol 1997 ; 21 (11):820-2.
7)Irakil ,Abkaril A ,Vallot T,et al .Effect of Ramadan fasting on intragastric PH recoreded during 24 hours in healthy subjects.Gastroenter clibio 1997 ;21 :813-9.
8)Sana SK .acyclic motor activity .migrating motor coplex 1985.Gastroentrology 89 :814 .1985.
9)Ellenbogen syenkins SA .apre dueodenened mechanism in initiating gall baldder empyting in man .Brysurg .15 :950 ,1988.


   
تعداد بازدید:   ۴۷۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >