پرسش و پاسخ در باب روزه و ارتوپدی

1392/4/17 0:0

سؤالات:
 
1-آیاجنابعالی افرادی كه دارای شكستگی در اندامهایشان (دست و پا ویا حتی تنه ) هستند را مجاز به روزه داری میدانید؟ (با توجه به شدت شكستگی سن بیمار مدت زمانی كه از تاریخ شكستگی میگذرد و باتوجه به تغییرغلظت املاح )
2-آیا افرادی كه دچار دررفتگی استخوان هستند را مجاز به روزه گرفتن میدانید؟
3- با توجه به تجربیات علمی و عملی خود ،روزه داری باعث بروز ،تشدید، بروز عوارض یا تداخل در درمان كدام یك از بیماریهای ارتوپدی می شود؟ 

 

 

 
پاسخ ها:
 
سوال 1
دكتر زهرایی
در شكستگیهای كوچك منع كلی وجود ندارد. در مورد شكستگیهای بزرگ بهتر است در یكی دو هفته اول رژیم مناسب داشته باشند، درمورد زخمهای كوچك به جز آنتی بیوتیك تراپی منع دیگری نیست و در مورد زخمهای بزرگ بهتر است تا بهبود زخم رژیم مناسب داشته باشند .
دكتر تكلو
در شكستگی استخوانهای بزرگ همراه با جابجایی و یا همراه با خونریزی و اختلال همودینامیك برای بیمار ایجاد نماید بیمار قادر به روزه گرفتن نمی باشد امابعد از انجام اقدامات درمانی و Stable شدن وضع همودینامیك روزه در روند یونیون شكستگی ، اختلال ایجاد نمی كند.
دكتر منتظری روزه داری را مجاز میدانند.
سوال 2
دكتر زهرایی
در دررفتگی مفاصل كوچك منعی وجود ندارد. در مورد در رفتگی مفاصل بزرگ بهتر است در یكی دو هفته اول بیمار رژیم غذایی مناسبی داشته باشد .
دكتر تكلو
در رفتگی مفاصل بزرگ در مواردیكه نیاز به بیهوشی عمومی باشد روزه را باطل میكند و درغیر این صورت و نیزبعد از جااندازی در رفتگی منعی برای روزه نمی باشد .
دكتر منتظری روزه داری را مجاز میدانند .
سوال 3
دكتر زهرایی
در شكستگیهای وسیع و زخمهای بزرگ به عفونتها، در رفتگیهای بزرگ و پس از اعمال جراحی میزان نیاز متابولیك بدن و نیار به انرژی پایه حدود 50-30% افزایش می یابد ضمن آنكه نیاز به مواد ضروری پروتئینها و ویتامینها و در مجموع رژیم غذایی پر پروتئین و پر كالری و حاوی مواد غذایی مناسب لازم است.
دكتر تكلو
در مواردیكه بیمار دچار سوء تغذیه باشد و یا دچار عفونتهای استخوان ومفاصل گردیده باشد روزه باعث تشدید بیماری خواهد شد .
دكترمنتظری
1) بیمارانیكه دچار شكستگیهای متعدد شده اند،
2) بییمارانیكه تحت عمل جراحی بزرگ قرار گرفته اند،
3) بیمارانیكه باعث ضعف عمومی و كاهش مقاومت بیمار می شود، مانند كانسر استخوانی .
 
 

 

 

با همكاری :
 دكتر زهرایی ، دكتر تكلو ، دكتر منتظری و چندین استاد دیگر

 

روزه و ارتوپدی
 
اگر چه 10 روز پس از روزه داری ممكن است غلظت كلسیم سرم مختصری كاهش یابد ( 1)ولی پس از آن به حد طبیعی می رسد ویا مختصری افزایش می یابد ( 1 و2). غلظت فسفر، فسفاتاز قلیایی سرم و نیز هورمون پاراتیروئید در طول روزه داری طبیعی است (2). در روزه داری طولانی و مستمر نیز غلظت فسفر سرم طبیعی است (3)و كلسیم سرم ممكن است طبیعی باشد و یا كاهش نشان دهد، حال آنكه افزایش دفع كلسیم و فسفر(6-1) از ادرار مشاهده می شود. پس در طول روزه داری در ترمیم استخوان فرق زیادی با روزهای غیر روزه داری مشاهده نمی شود. 
 
 
استفتائات
 
در بیمارانیكه فرد اگر روزه نگیرد زود تر خوب می شود، ولی اگر روزه بگیرد ممكن است چند ماه دیرتر خوب شود آیا صواب است كه روزه بگیرد؟
-صواب نیست. ( آیت الله بهجت )
-نباید روزه بگیرد. (آیت الله مكارم شیرازی )
-اگر این خیر معمولاً تحمل نمی شود روزه باطل است. ( آیت الله سیستانی )
-نباید روزه بگیرد واللهالعالم. (آیت الله صافی )
-در فرض مزبوز با احراز تاخیر خوب شدن میتواند روزه نگیرد والله العالم. (آیت الله تبریزی)
-خیر نباید روزه بگیرد.(آیت الله فاضل لنكرانی)

 

 

 
Reference:
 
1- Azizi F. Rasouli HA. Serum glucose, bilirubin, calcium, phosphorus, protein and albumin concentrations during Ramadan. Med J Islamic Rep Iran 1987;1:38-41.
2-El.Hazmi MAF,AL-Fakh, FA-moheh IB,” Etteet of Ramadam fasting on the valuce of hemalogical and biochamicd parameters “ Sandli med 78: 171,1987.
3-Scott TG.” The cffect of Muslims fast of Ramadan on routine laboratary investigation. “ King Abdulazz med 7I:23,1981.
4-Khogheer,y, suliman MI,AL-Fayez SF.” Ramadan fasting state cintrols” , Sudi med 7 (Suppl): 5: 1987 .
5-Daridson JC, “Muslims; Ramadan and diabetes melitus.” Brit med I2: 1511,1979.
6-Gumaa KA.mustata Ky. Mahmoud NA,Gader AMA.” The effects of fasting in Ramadan. serum uric asid and lipid cocentration. “ BR J Nut v 40: 573,1978.

 

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۶۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >