پرسش و پاسخ در باب روزه و ریه

1392/4/17 0:0

سؤالات

جواب: اگر روزه موجب بروزمرض یا تشدید بیماری شود واجب نیست و اگر خون به فضای دهن نرسد مضر به صحت روزه نیست. 
1) به نظر جنابعالی آیا بیماران مبتلا به آسم مجاز به گرفتن روزه می باشند؟ چه شرایطی را در این زمینه دخیل می دانید؟
2) با توجه به تجربیات علمی و عملی جنابعالی روزه داری باعث بروز، تشدید، بروز عوارض یا تداخل در درمان چه بیماریهای دیگری در محدوده بیماریهای ریه می گردد؟ 

 


پاسخ ها
سؤال 1
دكتر عماد: مجازند ( از نظر علمی ): استثناء در مورد بیمارانی كه دچار حمله بسیار شدید میباشند.
سوال 2
دكتر عماد: به نظر میرسد چندان تاثیری در وضعیت بیماریهای ریوی ندارد مگر در موارد بسیار نادر.
دكتر خاموش: در پاسخ به هر سؤال فوق مجاز بودن روزه یا غیر آن بستگی به شرایط جسمانی بیماری دارد.
بعضی از بیماران كه آسم خفیف یا سایر بیماریهای ریوی خفیف وجزیی دارند گرفتن روزه مشكل زا نخواهد بود، سن در مورد بیماری كه احیانا سن بالا داشته و آسم شدید دارد،لازم است برای تخلیه برونش و خارج  شدن مرتب موكوس اضافی  هیدراتاسیون كافی داشته باشد، روزه مجاز نیست. 
 
با همكاری:
دكتر عماد، دكتر خاموش و تنی چند از اساتید دیگر

 

روزه و ریه

بیماریهای ریوی و عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی ( برونشیت مزمن، آسم، سینوزیت، زكام، آلرژی، زكام بهاره، ورم مزمن وكهنه لوزه ها و ) جزء بیماریهای دستگاه تنفسی محسوب می شوند.
طبق آمار دكتر ویوینی از میان 29 جواب واصله 24 مورد نشانه موفقیت و دو مورد حاكی از درمان نسبی (بهبودی نسبی ) و 3 مورد مواجهه با شكست در درمان بود. تعداد درصد موفقیت 75/82% بوده است.
هیدراتاسیون و خشكی مخاط می تواند آسم را تشدید كند،آیا با استفاده از داروهای استشاقی مانند سا لبوتامول میتوان اجازه داد فرد مبتلابه آسم روزه بگیرد،برای این كار به پژوهش بیشتری نیاز می باشد.
طی یك پژوهش در مالزی نشان داده شده است كه از دست دادن مایع و دهیدراتاسیون در طول ماه رمضان اثر معنی داری روی عملكرد تهویه ریوی ندارد( 1 )و قطع درمان با برونكودیلاتورها در ماه رمضان خطرناك است ( 2 ).
 

استفتائات

سؤال 1-  فردی مبتلا به نفس تنگی شدید هستم.یك وسیله طبی (اینتال ) برای چاره آن درست شده است كه با فشار دادن سوزن آن مقداری از داروی مایع درون آن مخزن به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه ها پاشیده می شود و باعث تسكین می گردد. روزانه چند بار به آن احتیاج می شود. آیا می توانم با وجود استفاده از آن وسیله طبی روزه دار هم باشیم؟ بدون آن غیر قابل تحمل و یا بسیار سخت و با مشقت است.
ج- داروی مذكور در فرض سؤال كه بر استعمال آن الكل و شرب صدق نمیكند، مضر به روزه نیست.
سؤال 2- من حالم برای روزه مساعد نیست ولی از اسپری ونتولین برای باز كردن راه تنفسی ام استفاده میكنم كه به صورت بخار به حلق میرسد.آیا با استعمال آن روزه باطل می شود؟
 ج- اشكال ندارد.

 

سؤال 3- شخصی هستم كه به مرض ریوی مبتلا هستم و همیشه از سینه ام خون می آید، آیا روزه گرفتن با وضع ناراحت كننده ای كه دارم بر من واجب است یا نه؟ اگر روزه نگیرم وجداناً و روحاً در عذابم و اگر بگیرم بیشتر وقتها خونی كه از سینه ام بالا می آید مجبورم در حلق فروبرم. آیا شرایط من حكم میكند روزه بگیرم یا نه؟

 

 

Reference:

1-Duncan MT , Hussain R, Ramadan A , et al . Ventilatory function in Malay Muslims during normal activity and the ramadan fasting. Singapour Med J 1990 Dec , 31(6) : 543 – 7.
2-Whoatly Rs , shdly Mp. Day treatment during Ramadan and fopping bronchodilator treatment is dangeroues BMJ 1993 Seq 25 , 307 (6907 ) : 80 


   
تعداد بازدید:   ۲۴۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >