پرسش و پاسخ در باب روزه و پاتولوژی

1392/4/17 0:0

سؤالات

1. فرض كنید كسی مبتلا به بیماری التهابی است روزه چه اثری بر روند التهاب و بهبودی خواهد داشت؟ لطفا“ با مثال مشخص كنید.
2. اگر كسی مبتلا به یك نئوپلاسم خوشخیم باشد و بدون علامت بالینی باشد آیا روزه بر پیشرفت آن اثر دارد؟
3. سوال 2 را راجع به نئوپلاسم بدخیم پاسخ دهید؟
4. مكانیسم های پاتولوژی به بیماریهای خود ایمنی و برخی بیماریهای ژنتیك با روزه چه تغییری خواهد كرد: و چه اثری بر روند بیماری خواهد داشت؟
5. با توجه به تجربیات علمی و عملی حضرت عالی لطفا“ بفرمایید روزه داری بر روند انعقاد و هموستاز در افراد مبتلا به بیماریهای خونی چه اثری دارد؟


پاسخ ها
سوال 1
بستگی به نوع و شدت التهاب و سیكولوژی بیمار دارد. در التهاب خفیف و سیكولوژی متعادل روزه بنظر نمی‌رسد بر روند التهاب تاثیر چندانی داشته باشد و در التهاب حاد و شدید و سیكولوژی نامتعادل احتمالا می‌تواند بر آن موثر باشد
سوال 2
نئوپلاسم های خوش و كوچك بدون علامت بالینی روزه برآن تأثیری ندارد.
سوال 3
در مورد نئوپلاسم بدخیم برحسب درجه پیشرفت و همچنین كاشكسی و بی اشتهایی كه به این بیماران دست می‌دهد شاید اثر دو جانبه داشته باشد. در هر حال اگر روزه بر اثر اعتقاد فردی كه منجر به تعادل روانی باشد به نظر نمی‌رسد اگر بیمار در فاز كاشكسی نباشد تاثیری داشته باشد.
سوال 4
كلا“ ثابت شده كه سیستم ایمنی با تعادل روانی وابسته است و اگر روزه‌داری با نیت خاص در نظر گرفته شود كه می‌تواند به شخص ثبات و استقامت روانی می‌دهد روزه می‌تواند در بهبودی مؤثر باشد.
سوال 5
در این باره اطلاع دقیقی بر اساس مطالعه سیستماتیك صورت گرفته باشد ندارم.
در روزه داری اسلامی عامل اصلی نیت قوی است كه می‌تواند بر بهبود كلیه بیماریها از طریق سیستم psychoimmunoneuroendocrine مؤثر باشد. 


با همكاری
دكتر فرزانه، دكتر باطنی


   
تعداد بازدید:   ۲۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >