پرسش و پاسخ در باب روزه و گوش و حلق و بینی

1392/4/17 0:0

سؤالات

1)با توجه به تجربیات علمی و عملی جنابعالی،روزه داری بر كدامیك از اختلالات گوش و حلق و بینی اثر مثبت دارد؟
2)به نظر حضرتعالی بیماریهای گوش و حلق و بینی یا تظاهرات گوش و حلق و بینی بیماریهای سیستمیك كه روزه داری باعث بروز،تشدید،بروز عوارض و تداخل در درمان آن بیماریها می شود كدامند؟
3)در صورت وجود چنین بیماریهایی،روزه داری برای كدام یك از آنها و تحت چه شرایطی ممنوع می باشد؟ 


پاسخ ها

سوال 1
دكتر هنرپیشه: بیماری مینیر از جمله بیماریهایی است كه بنظر می رسد در اثر افزایش فشار گوش داخلی باشد و به بیماران توصیه می شود از مصرف مایعات خودداری نماید لذا روزه داری می تواند اثر مثبت داشته باشد.
سوال 2
روزه داری در صورتیكه باعث اختلال در بیماریهای گوش و حلق و بینی میگردد كه آن بیماری نسبت به گرسنگی و بخصوص اگر عفونت در غدد بزاقی مطرح باشد و یا وجود سنگ در مجاری غدد بزاقی كه نیاز به شستشوی مداوم داشته نام برد.همچنین در بیماریهای تب دار مثل عفونت لوزه ها با اجرامی نظیر استرپتوكوك كه بیمار نیاز به مایعات بیشتری دارند. 
سوال 3
روزه داری برای بیماریهایی نظیر سیالوآدنیت،تونسیلیت و عفونتهای ناحیه سرو گردن كه ایجاد تب می نماید:آبسه لوزه و... و در شرایطی كه بیمار نیاز به مصرف مایعات فراوان دارد و یا اینكه بیمار تب داشته باشد.
در غیر موارد مطرح شده روزه داری اثری بر روی بیماریها ی گوش و حلق و بینی نداشته و اشخاص مبتلا می توانند به وظیفه شرعی خود عمل نمایند. 


با همكاری:
دكتر هنرپیشه و تنی چند از اساتید


   
تعداد بازدید:   ۸۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >