پرسش و پاسخ در باب روزه و تغذیه

1392/4/17 0:0

در تحقیقی كه در ماه رمضان با عنوان اثر روزه داری روی مسلمانان آسیا ( نواحی تروپیكال ) انجام شد( 1) نشان داد:
1- هم مردان و هم زنان كاهش توده بدن بدلیل كمی دریافت غذا نشان دادند كه در مردان بیشتر از زنان بود.
2- زنان بیشتر از مردان دچار كاهش وزن بدلیل تجزیه چربیهای زیر پوستی شدند.
3- میزان برونده ادراری و دریافت مایعات تغییری نشان نداد.
در یك مطالعه مقطعی در كویت اثرات روزه رمضان بر عادات روزانه ( نحوه زندگی، رژیم غذایی، سیگار كشیدن ). سلامتی و فعالیت 265 دانشمند بررسی شد كه در نهایت معلوم شد سیگار كشیدن كمتر شده بود ولی مقادیر مصرف غذا در زمانهای غذا خوردن افزایش یافته بود( 2 ).

Reference

1)Husain R,Duncan MT, cheah sh, ef al. Effects of fasting in Ramadan on tropical Asiatic Moslems. Brj Nutr 1987 jul;58(1):41-8.
2)Afiti ZE, Daily practics, study performance and health during the Ramadan fast.J R soc Health 1997. Auy;117(4) 2345.


   
تعداد بازدید:   ۲۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >