دانستنی‌ها
1

21 تير 1392
چند پرسش در باب روزه

 

21 تير 1392
توصیه‌های تغذیه‌ای در باب روزه

 

21 تير 1392
روزه داری در ادیان مختلف
صوم در لغت به معنای خودداری از عمل است البته در معنای آن این قید را اضافه كرده‌اند كه به معنای خودداری از كارهای مخصوصی است كه دل آدمی مشتاق آن باشد و تمایل به آن را داشته باشد. اما صوم در فرهنگ و شریعت دینی عبارت است از خودداری و پرهیز از چیزهایی خاص در ز ...

 

21 تير 1392
روزه و رمضان در اشعار حافظ شیرازی

 

21 تير 1392
روزه و رژيم غذايی براي روزه داران

 

19 تير 1392
باید و نبایدهای روزه داری

 

19 تير 1392
پیام های آموزشی روزه داری و دیابت

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >